Choď na obsah Choď na menu
 

Ja a Slovenský Klub Fotografov Prírody

27. 12. 2009

 

 

                              Ja a SKFP ...Obrázok

       Slovenský Klub Fotografov Prírody pri SPZ, bol založený v roku 2005. Dňa 29.1.2005 sa v priestoroch Lesného závodu Topoľčianky uskutočnila prvá členská schôdza, kde bol za predsedu klubu jednohlasne zvolený Ing. Miroslav Zumrík ( dnes už žiaľbohu nie je medzi nami, česť jeho pamiatke ). Taktiež bol zvolený prvý podpredseda, druhý podpredseda, pokladník, admin klubovej web stránky www.wildlifephoto.sk a päť členov publikačnej rady.

     Som rád, že som aj ja mal tú česť byť jedným z 29 zakladajúcich členov klubu, no prvotnú myšlienku založenia klubu priniesol už spomínaný Ing. Miroslav Zumrík, Ing. Jozef Herz PhD, Jozef Šabo, Juraj Ksiažek a Jozef Ferenec. (vopred sa ospravedlňujem ak som niekoho zabudol ).

     Poslaním Slovenského Klubu Fotografov Prírody je zvyšovať spoločenskú a umeleckú úroveň fotografie prírody na Slovensku, podporovať a popularizovať ochranu prírody na Slovensku. Taktiež sa členovia klubu, alebo klub ako celok podieľajú na odbornej a spoločenskej pomoci pri plnení úloh SPZ pri ochrane prírody ( SRZ, ŠOP SR ) a pri organizovaní a zabezpečovaní kultúrnych aktivít prostredníctvom fotografií prírody. ( stanovy SKFP, § 1 odst. 3).

     No najpodstatnejšie na našom klube je priateľstvo, ktoré spája ľudí z rôznych kútov Slovenska a nie len Slovenska( spolupráca medzi klubmi z Čiech, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Poľska atď., pod hlavičkou IFWP – medzinárodnej federácie fotografov prírody, ktorá takéto kluby zastrešuje. )

     Členovia klubu sú rôznych vekových skupín, povolaním od lekára, prírodovedca cez riaditeľov rôznych spoločností, zamestnancov štátnej sféry až po živnostníkov, pracovníkov zamestnaných v závodoch, príp. obchodných reťazcoch. No všetci majú jedno spoločné – vzťah k prírode a fotografovaniu, a to nás spája.

     Každoročne sa začiatkom roka koná výročná členská schôdza klubu, na ktorej sa zhodnotí hospodárenie klubu za predchádzajúci rok, spomenú spoločenské aktivity klubu, vyhodnotia sa rôzne klubové súťaže a v diskusií sa predostrú návrhy na činnosť klubu v nasledujúcom roku. Po oficiálnej časti, nasleduje voľná diskusia, ktorá trvá často do neskorých nočných hodín.  Reč je o fototechnike, výbave, o tom čo sa komu podarilo nafotiť atď. ...

     Slovenský klub fotografov prírody nie je len o tom, že združuje ľudí zanietených do wildlifefotografie, ale predovšetkým je o kamarátstve. Mnoho z nás si tu našlo veľa kamarátov, s ktorými sa často krát počas roka stretávame. Spolu vyrážame na fotolovy, vymieňame si názory a  z času na čas si, len tak  pokecáme pri pive alebo káve.

     Toľko môj názor na Slovenský Klub Fotografov Prírody a moje členstvo v ňom. Dalo by sa toho popísať ešte určite o veľa viac, no myslím si že som v článku opísal všetko čo som chcel. Pre tých, ktorý sa o SKFP chcú dozvedieť ešte viac, odporúčam navštíviť našu klubovú stránku www.wildlifephoto.sk .