Choď na obsah Choď na menu
 

Veľké šelmy v Strážovských vrchoch .

2. 11. 2013

img_24191.jpg

   „Zvieratá nepotrebujú manažment, ten potrebuje človek“,  napísal istý anglický biológ v článku  uverejnenom v časopise  National Geographic už pred pätnástimi rokmi. Človek  možno uznáva  svoj výrazný vplyv na všetky prírodné procesy, ale neraz len  ťažko  priznáva, že  jeho vplyv je väčšinou necitlivý, nepremyslený až  priam  negatívny a dôsledky sú v prírode zjavné všade vo svete.  Na druhej strane je prirodzené, že  človek je  tvor nesmierne zvedavý a teší ho, keď zistí niečo nové a zaujímavé. Pravda, nesmie to byť na úkor prirodzených obyvateľov prírody.

  img_73721.jpg  Aj vy máte v prírode otvorenú dušu a viete sa pozerať srdcom? Cítite vôňu jarného oživujúceho vánku, či vnímate váhu jesenných pavučín? Poďte s nami nazrieť do tajných komnát krásnej strážovskej prírody. Tento článok nie je vôbec o číslach. Je vyjadrením malej skupiny ľudí, ktorí by širokej verejnosti radi predstavili roky spoznávania života veľkých šeliem v ich prirodzenom prostredí. Keď človek počuje zavýjanie vlkov počas tichej mrazivej noci, či pozoruje loviaceho rysa, alebo obdivuje šantivé medvieďatá úplne uvoľnené pri svojej starostlivej mame, chodí mu mráz po chrbte a začína si uvedomovať potrebu prírody, jej dokonalej harmónie a obzvlášť jej schopnosť obdarovávať, liečiť a zdokonaľovať bytie človeka.

img_15991.jpg        Nie každý má šancu profesionálne pracovať a byť zároveň v prírode. Toto privilégium je väčšinou vyhradené pre pracovníkov lesníctva a ochrany prírody. Z tohto titulu nám dovoľte podeliť sa s vami s našimi skromnými zisteniami zo života veľkých šeliem v lone Strážova. Našou veľkou devízou je to, že ako pracovníci Štátnej ochrany prírody a členovia dobrovoľnej Stráže prírody máme veľmi dobré a veľmi intenzívne vzťahy s pracovníkmi Lesov SR, predovšetkým s lesníkmi na LS Nitrianske Pravno a rozvíjajúce sa vzťahy s lesníkmi na LS Nitrianske Rudno.

       Už roky si vymieňame cenné poznatky zo života našich veľkých predátorov. Pritom v teréne  už päť rokov využívame  monitorovacie technické zariadenia a používame rôzne ďalšie metódy monitoringu (sčítania, merania stôp, DNA analýzy chlpov a trusu, fotografie a videozáznamy). Vybrali sme si, na základe vnútorného presvedčenia, metódy neinvazívne, ktoré  –  na rozdiel od invazívnych metód  (napr. rádiotelemetria)  –  takmer vôbec neovplyvňujú život sledovaného jedinca. Ešte raz pripomíname, že  čísla nie sú dôležité, hlavný je  vzťah, pochopenie, úcta a následné rozumné rozhodnutia každého ľudského jednotlivca.

        img_59841.jpg

     Teraz si všimnime  konkrétne sčítanie  veľkých šeliem v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy a priľahlých prechodových miestach. Sčítanie sa uskutočnilo  31. októbra 2012 na rozlohe  cca 400 km². Zúčastnilo sa ho 57 erudovaných ľudí, prevažne lesníkov z Lesov SR, pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, členov stráže prírody, absolventov a študentov Žilinskej Univerzity odboru Stráž prírody a horolezcov z Horolezeckého klubu Manín Považská Bystrica.

img_59861.jpg      Počas sčítania sme prešli 56 vybraných trás, pričom sme sledovali stopy zveri na dvojdňovom prvom jesennom snehu. Snehové podmienky boli dostatočné, aby bolo možno vykonať celoplošné sčítanie všetkých druhov  sledovaných živočíchov. Nástup na jednotlivé trasy bol medzi 7.00 až 8.00 hodinou rannou a ukončenie v poludňajších  či popoludňajších  hodinách. Dĺžka trasy sa pohybovala od 6 do 18 km, v závislosti od fyzickej zdatnosti toho, kto sa na podujatí zúčastnil.  Miery jednotlivých stôp v čiastočnej tolerancii (eliminácia ľudského faktora pri variabilnej kvalite snehovej pokrývky) spolu s poznačenými smermi stopových dráh a spolu s niekoľkomesačnými podkladmi získanými z priamych pozorovaní a z fotostaníc Lesov SR, ŠOP SR a Žilinskej univerzity slúžili na spresnenie identifikácie jedincov. Zistili sme, že celkove  sa  v sledovanom území vyskytovalo 32 jedincov medveďa hnedého (z toho 6 vodiacich samíc s 11 mláďatami: 7 tohoročných a 4 minuloročné, 3 dominantné samce a 12 ostatných medveďov).  Štyri vodiace medvedice sa zdržiavali  aj so svojimi mladými v blízkosti krmovísk. Tri  rozdielne dominantné medvedie  samce sa vyskytli v severnej časti masívu Malej Magury, v okolí Čičermanu a pri valaskobelskej Homôlke.

img_89231.jpg          Miery jednotlivých stôp v čiastočnej tolerancii (eliminácia ľudského faktora pri variabilnej kvalite snehovej pokrývky) spolu s poznačenými smermi stopových dráh a spolu s niekoľkomesačnými podkladmi získanými z priamych pozorovaní a z fotostaníc Lesov SR, ŠOP SR a Žilinskej univerzity slúžili na spresnenie identifikácie jedincov. Zistili sme, že celkove  sa  v sledovanom území vyskytovalo 32 jedincov medveďa hnedého (z toho 6 vodiacich samíc s 11 mláďatami: 7 tohoročných a 4 minuloročné, 3 dominantné samce a 12 ostatných medveďov).  Štyri vodiace medvedice sa zdržiavali  aj so svojimi mladými v blízkosti krmovísk. Tri  rozdielne dominantné medvedie  samce sa vyskytli v severnej časti masívu Malej Magury, v okolí Čičermanu a pri valaskobelskej Homôlke.

img_54821.jpg

       V okrajovom území na juhovýchode  Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy sa v priebehu roka 2012 zdržiavala jedna  vlčia svorka (rodičovský pár so 4 mladými), čo potvrdilo aj veľkoplošné sčítanie. V sledovanom území sa pri sčítaní zistila prítomnosť 5 jedincov rysa ostrovida a 2 jedince mačky divej. Môžeme si teraz položiť otázku: bolo tých šeliem veľa alebo málo? Zrejme odpovede  verejnosti a poľovníkov (ktorým neprekážajú) môžu byť rôzne.

 

           V mene  Správy Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy a Žilinskej univerzity sa chceme poďakovať všetkým účastníkom sčítania za prácu priamo v teréne a  OZ Prales za úhradu pohonných látok a stravu  pre účastníkov veľkoplošného sčítania. Tešíme sa, samozrejme,  na ďalšiu spoluprácu aj s novými záujemcami o takúto dobrovoľnícku činnosť.  Podrobnejšie informácie o sčítaní možno nájsť v poslednom čísle zborníka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.  

img_89471.jpg         Považujeme za potrebné pripomenúť ešte, že  veľkoplošné sčítanie v CHKO Strážovské vrchy sa konalo aj v rokoch 2008 a 2010. No  kvôli zlým  klimatickým  podmienkam a neskorému dátumu boli výsledky výrazne skreslené a preto neboli ani publikované. Výsledky  vlaňajšieho sčítania  však  predkladáme  tak  zainteresovanej ako aj  nezainteresovanej verejnosti, aby sa čiastočne vyjasnila niekoľkoročná otázka súvisiaca so  vzájomným  spolužitím  veľkých šeliem a človeka. Čísla sú len čísla ako ich zaznamenal človek a nemusia nás ani utešiť ani  vystrašiť. Kolektív autorov, ktorý spracovával výsledky sa usiloval  byť čo najviac objektívny, ale všetci vieme, ako to v prírode častokrát nevyspytateľne funguje. O niekoľko rokov môže byť obraz podstatne iný a možno aj ucelenejší. Naostatok veríme, že človek sa bude rozhodovať rozumne, lebo  ako  to potvrdzuje i sčítanie, vidíme, naše šelmy sa už rozhodli a páči sa im tu žiť s nami. A nám?    

 

Výsledky sčítania  veľkých šeliem v CHKO Strážovské vrchy

a priľahlých priechodových miestach 31. 10. 2012

11 SKUPÍN

VODIACE MEDVEDICE

+MLÁĎATÁ nⁿ

DOMINANTNÉ SAMCE

OSTATNÉ MEDVEDE

VLK

RYS

MAČKA DIVÁ

Spolu za skupiny

6+7¹+4²

3

12

6

5

2

Celkom za druh

32

6

5

2

nⁿ - (n¹- počet tohoročných, n²- počet minuloročných mláďat)

      Autori článku:  Mgr. KAROL PEPICH,  Štátna ochrana prírody SR, Správa                             CHKO Strážovské vrchy karol.pepich@sopsr.sk

                                Mgr. PAVOL PEPICH,  Žilinská univerzita

                                                                     pavol.pepich@ucj.uniza.sk

     Fotografie: Marián Jamrich